DỰ ÁN 3 THÁNG 2

💥💥𝐂𝐇𝐔Ỗ𝐈 𝐒𝐇𝐎𝐏𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 𝐓𝐇ƯƠ𝐍𝐆 𝐌Ạ𝐈 𝐌Ặ𝐓 𝐓𝐈Ề𝐍 𝐓𝐑Ụ𝐂 𝐂𝐇Í𝐍𝐇 𝟑 𝐓𝐇Á𝐍𝐆 𝟐 ✈️Vị trí : Là tuyến đường huyết mạch kinh doanh của Thành Phố Rạch Giá và là điểm nút giao thông của các tuyến tỉnh lộ và quốc lộ kết nối vùng

z2941983270584 1f6d85f35db65a26bbcad6d61bf1c139

🔆Nằm ngay công trình 𝐓𝐑Ọ𝐍𝐆 Đ𝐈Ể𝐌: CHỢ truyền thống 𝐁Á𝐂𝐇 𝐇Ó𝐀 𝐍Ô𝐍𝐆 𝐇Ả𝐈 𝐒Ả𝐍 – Đầu mối giao thương đường Bộ – đường Thủy – đường Hàng Không khu vực Thành Phố Rạch Gía.

Enscape 2021 10 28 10 15 01

🔆Công viên chuyên đề 𝐓𝐇Ể 𝐓𝐇𝐀𝐎 – 𝐏𝐈𝐂𝐍𝐈𝐂 SeaSiDe Park .

Enscape 2021 10 28 10 16 34

🔆Chuỗi 𝐓𝐇ƯƠ𝐍𝐆 𝐌Ạ𝐈 𝐃Ị𝐂𝐇 𝐕Ụ lân cận trong khu vực.

z2941988315324 a72a63f30c93360030038cc40cad5e1d

👉🏻👉🏻 Đây là 𝙏𝙧𝙪𝙣𝙜 𝙩â𝙢 𝙜𝙞𝙖𝙤 𝙩𝙝𝙤𝙖 𝙠𝙞𝙣𝙝 𝙩ế của Khu Đô Thị Phú Cường, Thành Phố Rạch Giá trong tương lai.

z2941988317970 989b86fed0d4ca77d2f3da4b3304fa8f

5/5 (1 Review)
Bình luận bài viết (0 bình luận)